Dominoleg

Opgavens forløb

En elev begynder dominorækken ved at sige f.eks. "fugl" og placere sig fysisk, sådan, at der kan laves en række bag vedkommende. Næste elev i rækken sætter et nyt ord på f.eks. fuglebad hvilket kan fortsættes med badedyr osv.

Legen kan med fordel laves uden døre i skolegården.

Få evt. eleverne til undervejs at skrive deres ord ned på asfalten med gårdkridt. Så kan de gå ned bag i rækken og fortsat være med til at spille domino. Når rækken ikke kan mere, kan man dele klassen i flere grupper, som så laver "siderækker" til den oprindelige dominorække.

Ordene kan også være bestemt på forhånd, så det laves som ord domino, hvor man skiftes til at lægge ord på. Hertil bruge nogle ordkort, som læreren har lavet på forhånd.

Variationer

Kan også laves i sprogfag.

Materialer

Gårdkridt. Evt. ordkort.

Læringsaspekt

Formålet er at kunne udvikle sammensatte ord og begreber. Stave til lydrette og hyppige ord og øve de små bogstaver i skrift.