Svusj Spoing

Opgavens forløb

Eleverne står i en rundkreds, så̊ alle kan se hinanden.

Bed en af eleverne om at lave et pendulsving med armene mod personen til højre for sig og samtidig sige "Svuisj" højt. Eleven til højre sender beskeden videre til den næste, som sender den videre, indtil den er kommet hele cirklen rundt.  Send "Svuisj" rundt et par gange, indtil alle har forstået det.

Så indføres næste niveau, som er et "Spoing". Et "Spoing" får "Svuisj" til at skifte retning. Et Spoing" laves ved, at eleven vender sig mod personen, der sender "Svuisj'et", skyder maven frem og trækker armene tilbage, mens du han siger "spoing"  højt (som en bold der bliver sendt tilbage af en ketcher). "Svuisj" skifter nu retning. Leg dette nogle gange, så ”Svusj” prøver at køre begge veje rundt og skifte retning.

Variationer

Når I har styr på̊ det, kan man indføre et "Bang". Med et bang kan man sende beskeden tværs over rundkredsen. Man kan ikke bruge et "Bang" på̊ personer ved siden af én, da man her skal bruge "Svuisj" eller "Spoing". Et "Bang" laves ved, at man sigter med en finger på̊ en person på̊ den anden side af kredsen og siger "bang". Et bang kan kun sendes, når man modtager et "Svuisj" eller "Spoing".

Fortsæt nogle minutter, eller lad folk gå̊ ud efterhånden, som de laver fejl.

Når I har prøvet legen mange gange kan "Svuisj", "Spoing" og ”Bang” flyve rundt i kredsen rigtigt hurtigt.

Flere variationer

Hvis I er rigtig skrappe, kan I have flere "Svuisjer" kørende på̊ samme tid.

Indfør nye muligheder, f.eks. et "Zak", som betyder, at beskeden springer en person over.

Gør legen sværere. F.eks. kan man bytte plads, med den man "Bang ́er".

Man kan også̊ dukke sig, når man modtager et "Svuisj" eller "Spoing", hvilket betyder at beskeden ryger videre til personen på̊ den anden side af dig.