Snik og snak

Opgavens forløb

Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak.

Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snak skal gøre.

For eksempel: Snik går rundt om Snak. Snak kravler over Snik. Snik hopper op på ryggen af Snak, Snak snurrer Snik rundt 3 gange osv.

Legen kan bygges videre til en konkurrence, hvor alle parrene står i en cirkel og udfører kommandoerne. På kommandoen: ”Snak skal hjem i hulen” skal Snak så løbe rundt om hele cirklen, kravle imellem benene på Snik og røre læreren der står i midten af cirklen hurtigst muligt. Det par der kommer først vinder.