Luftskrivning

Opgavens forløb

Eleverne er sammen i par og står overfor hinanden.

Læreren giver en kategori, eks. Navne.

Elev 1 skriver et navn i luften, som elev 2 skal gætte. Hvis elev 2 gætter forkert, må han/hun gå om bag elev 1 og kigge over skulderen og elev 1 skriver igen navnet. Elev 2 forsøger at gætte. Der byttes.

Læreren kan variere sværhedsgrad og fx blot vælge et bogstav, hvis eleverne i er fra 0. el. 1. klasse.

Variér denne bevægelsespause ved at eleverne skriver på ryggen af hinanden og skal mærke, hvad der bliver skrevet.