Tre mod tre

Øvelsens beskrivelse

Holdene står på hver sin side af nettet. Der skal spilles volleyball (dog med færre spillere og en mindre bane).

Bolden serves altid med underhåndsserv (i starten), så spillet kan komme i gang. Bolden skal modtages op til spilleren ved nettet, som laver et fingerslag (hæver) langs med nettet, så en af medspillerne kan spille bolden over på modsatte side af nettet.

Bolden vindes når den ene hold taber bolden.

Man deler i to smallere baner. Der er 3 spillere på hvert hold. Den ene spiller skal stå oppe ved nettet (hæveren) og de andre to er forsvars-/angrebsspillere. Holdene står på hver sin side af nettet. Spillerne på holdene aftaler hvor lang banen er (den kan gå fra angrebslinjen til baglinjen) alt efter niveau. Spilleren ved nettet (hæveren) har altid bolden ved anden berøring. I starten skal bolden spilles tre gange før overspil.

Variation

Træneren kan bestemme hvilke slag der må anvendes.

Formål

At træne samspillet med hæveren (personen ved nettet).

Sekundært at kommunikationen trænes (at spillerne taler sammen).

Succes

At spillerne får samspillet til at fungere – med god mundtlig kommunikation.

Materialer

Bolde (1 per minibane)

Banen

Hel volleyballbane med opsat net. Der spiller 3 mod 3 på det halve af banen (det vil sige 18 x 4,5 meter).

Deltagere

3 spillere per hold (der skal mindst bruges 2 hold/6 spillere).