Modtagningsøvelse

Øvelsens beskrivelse

Der er 3 modtagningsspillere og 1 hæver på den ene side af nettet. Resten af spillerne skal stå på den modsatte side af nettet. Én af dem skal være hæver. De andre stiller op langs sidelinjen bag ved angrebslinjen (3 meter fra nettet).

Den forreste spiller, spiller bolden op til hæveren, som hæver bolden langs med nettet. Spilleren løber udenom keglen, hopper op og smasher (blødt) over på den anden side af nettet.

Modtagningsspillerne på den anden side af nettet, modtager bolden op til deres hæver, som griber bolden. Næste bold bliver nu smashet (blødt) osv. Efter 2 – 3 bolde roteres der plads (hæveren bliver modtager, modtagerne flytter en plads, den yderste modtager går over på den anden side af nettet og én ny spiller fra smashsiden kommer ind på hæverpladsen).

Der skal stå 4 spillere på den ene side af nettet. Den ene af de 4 spillere skal stå oppe ved nettet (hæver). De andre 3 spillere stiller op i modtagningsposition.

Resten af spillerne stiller op på den anden side af nettet i venstre side. De skal stå i én lang række efter hinanden bagved angrebslinjen og langs med sidelinjen (de skal smashe). Der skal være en hæver.

Der kan evt. stilles en kegle op i krydset ved sidelinje og angrebslinjen. De stående spillere skal uden om keglen før de slår. Husk at rotere, så alle kommer til at modtage også på de forskellige pladser.

Variation

Man kan slå/smashe fra modsatte side af banen.

Formål

At arbejde med modtagning/opstilling når der kommer en middelhård/hårdt angrebsslag (smash)

Succes

At de modtagende spillere, får modtaget bolden op til hæveren.

Materialer

Bolde, kegler

Banen

Hel volleyballbane med opsat net

Deltagere

6 og opefter