Fingerslag - Niveau 1

Øvelsens beskrivelse

Spillerne står på hver sin side af nettet. De to af spillerne (spiller A og B) står på den ene side af nettet og den sidste spiller (spiller C) står overfor på den anden side af nettet.

Den forreste spiller A laver et fingerslag over nettet til spiller C. Spiller A løber samtidig under nettet over bag ved spiller C (”bag i køen”). Spiller C som modtager bolden med et fingerslag, mens spiller A kommer under nettet, spiller fingerslag tilbage over nettet til spiller B, som nu er alene. Spiller C løber under nettet om ”bag i køen”.
Spiller B spiller fingerslag over til spiller A og løber osv.

Tre spillere spiller fingerslag hen over nettet. De to af spillerne (spiller A og B) står på den ene side af nettet og den sidste spiller (spiller C) står overfor på den anden side af nettet.

Spiller A og B står omkring angrebslinjen (ca. 3 meter fra nettet). Spiller C, som står på modsatte side af nette, står også omkring angrebslinjen (ca. 3 meter fra nettet).

Bolden starter på den side hvor der står to spillere.

Spillerne skal løbe under nettet, hver gang de har spillet bolden over.

Variation

Den modtagende spiller, spiller op i luften til sig selv med baggerslag, før der spilles over net med fingerslag.

Formål

At arbejde med at lave høje og præcise fingerslag. Sekundært at arbejde med løbemønstre og det at være tidligt på plads.

Succes

At bolden spilles højt over nettet til medspilleren og at den løbende spiller er tidligt på plads.

Materialer

1 bold per hold

Banen

Hel volleyballbane med opsat net

Deltagere

3 til 9 spillere per opsat bane (der arbejdes på hold af 3 personer).