Signatur memory

Øvelsens beskrivelse

Lave "Memory"-kort med kortsignaturer på (fx. 2 stk karton 5x5 cm af hver signatur).

Hver deltager får et memory kort og alle stiller sig med 2-5 meters afstand.

Deltager 'A' siger navnet på deltager 'B' og 'C'.

Deltager 'B' og 'C' siger tydeligt, hvilken signatur de er. (4) Har 'B' og 'C' samme signatur må de gå ud af banen; 'A' har vundet et stik og må spørge 2 nye. (5) Ellers går turen videre til deltager 'B'. Den med flest stik har vundet. Variant: Turen går videre, hvis man ikke kan huske et navn.

Formål

Introduktion af deltagere i ny gruppe og/eller øge kendskab til kort-signaturer

Varighed

10-15 minutter

Materialer

Memory-kort med signaturer

Sted/terræn

Ude/inde - Skov/legeplads ...

Deltagere

Mindst 8