Eksamen i Idræt

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling.

Læs Fælles Mål for idræt

Materiale fra kursus 14/4 2014

Oplæg om prøven i idræt
7 skarpe til idrætslæreren om prøven i idræt
Aktivitetshjulet
Aktivitetshjulet - Mads Hovgaard
Girodansen
Idræts- og læringshjulet
Kroppen i bevægelse - Undervisningsforløb
Labans bevægelsesaktiviteter
Mig og min krop
Spilhjulet
Teambold
Tosset med leg og bold - forløb
Vejledning til prøven i idræt
Årsplan for idræt