Eksamen i Idræt

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling.

Læs Faghæfte 6 "Fælles Mål 2009 - Idræt"

Materiale fra kursus 14/4 2014

Oplæg om prøven i idræt
7 skarpe til idrætslæreren om prøven i idræt
Aktivitetshjulet
Aktivitetshjulet - Mads Hovgaard
Girodansen
Idræts- og læringshjulet
Kroppen i bevægelse - Undervisningsforløb
Labans bevægelsesaktiviteter
Mig og min krop
Spilhjulet
Teambold
Tosset med leg og bold - forløb
Vejledning til prøven i idræt
Årsplan for idræt