Basket - Partibold

Øvelsens beskrivelse

Børnene deles op i to grupper. Den ene gruppe har bolden og skal forsøge at aflevere til hinanden uden at det andet hold erobrer bolden. Øvelsen foregår uden scoringer og driblinger. Målet kan være at nå 10 afleveringer inden modstanderne erobrer bolden, eller at se hvor mange afleveringer man kan nå på 1 minut/2 minutter.

Variation

Man kan variere spillet til at man kan score ved at lægge bolden på baglinjen. Evt. skal alle spillere have rørt bolden inden man må score.

Formål

Øve afleveringer og personligt forsvar

Materialer

En bold. Potentielt nogle kegler til at afmærke et areal på banen.

Deltagere

Optimalt med 4-6 spillere