Evighedsstafet

Øvelsens beskrivelse

Deltagerne deles i mindst 2 hold. Første deltager løber frem til skiftezonen, hvor der skiftes i løb. Anden deltager løber til enden af banen, hvor der skiftes ”pind til pind”. Første deltager stiller sig, hvor anden deltager stod. Tredje deltager løber i retning mod startstedet på banen ved siden af. I skiftezonen skiftes til fjerde deltager i løb. Fjerde deltager løber i mål, hvor der skiftes ”pind til pind” til femte deltager. Således fortsættes der i et antal runder eller en fastsat tid.

Det er vigtigt at pointere, at man stiller sig der, hvor den modtagende løber stod. Hvis deltagerne taber depechen kan man evt. hurtigt afslutte øvelsen og starte igen. Ellers mister deltagerne hurtigt motivationen.

Variation

Er der flere end 5 på et hold, stiller man 2 deltagere ved et skifte.

Formål

Træning af stafetskiftet samt sprint og ”syretræning”.

Succes

Når skiftene kører godt.

Materialer

Kegler til markering af skiftezonen og vendepunkter.
Depecher (én pr. hold).

Banen

Mindst 4 baner af 60 m (2 baner pr. hold). På midten er der en 20 m skiftezone.

Deltagere

Min 10 deltagere.

Er holdene for ulige, kan man justere længden af banen.